Heikin Blogi

Tulevaisuuden tärkeitä taitoja

Nyt ja erityisesti tulevaisuudessa tietyt metataidot tulevat olemaan arvokkaita, esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun taidot. Ohessa esite:

Luovuustekniikoilla tuottavuusloikka suunnittelutyöhön

page1image37275280
Kuvan otti Ari Saari

Neljän session sarja. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Oppimiskokemukset tarjoaa Bastu & 3D-Tech & Stratox.

Keväällä 2020,

Helmikuussa, maanantaina 10.2.2020 klo 17.00 – 20.00

Maaliskuussa, tiistaina 10.3.2020 klo 17.00 – 20.00

Huhtikuussa, keskiviikkona 8.4.2020 klo 17.00 – 20.00

Toukokuussa, torstaina 7.5.2020 klo 17.00 – 20.00


Mitä meidän pitää osata tulevaisuudessa?

Markku Wilenius / Turun Sanomat / Kolumni /19.12.2019

page2image37289504

”Kolmas aktiivitaito määrittyy luovuustaidoksi. Sen avulla löydetään vanhoihin ja uusiin ongelmiin ratkaisuja, jotka eivät pohjaudu siihen, miten aiemmin on toimittu. Luovuustaito on tuoreita näkökulmia, innovatiivisia näkökulmia elämämme jokapäiväisiin haasteisiin.”

Markku ei ole näissä sessioissa vetäjän paikalla, mutta hänen esille nostamistaan tulevaisuuden taidoista luovuustaito on keskeinen.

Luovuustekniikoiden oppiminen on tärkeä metataito ja mitä nopeammin tätä ajattelua ja tekniikoita omaksuu, sitä nopeammin pystyt saavuttamaan etulyöntiaseman.

Mukaan mahtuu 20 innokkainta. Koulutuksen tarjoavat yhdessä Bastu, 3D-Tech ja Stratox. Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia heikki.nummelin@stratox.fi

Luovuustekniikat ovat ideoinnin ja ongelmanratkaisun, esimerkiksi tuotekehitystoiminnan tueksi kehitettyjä työmenetelmiä. Kuten teknisessä lähestymistavassa yleensäkin niin luovuustekniikoiden taustalla ei ole kovin syvällistä itse luovuuskäsitteen tarkastelua vaan luovuustekniikat ovat hyvin käytännönläheisiä. Niiden yleisenä periaatteena on saada jonkin asian käsitykset pois normaaleista olettamuksista ideana, että ongelmien ratkaisu saattaa olla oletetun ratkaisujoukon ulkopuolella. Luovuustekniikat ovat menetelmiä, joiden avulla voidaan saada aikaan nokkelia oivalluksia perinteisten ratkaisujen sijaan. Luovuustekniikoita tai -menetelmiä käytetään joko yksin tai ryhmissä.

Tavoitteemme on oppia muutama keskeinen tekniikka ja oivaltaa mistä luovuustekniikoissa on kyse.

Miksi
– luovuustekniikoiden avulla voidaan saavuttaa tuottavuusloikka
– edelläkävijänä voit saada etumatkaa
– tämän kaltaisten metataitojen osaaminen korostuu lähitulevaisuudessa

Mitä
– opimme muutaman tekniikan
– oivallat uusia näkökulmia omaan ajatteluusi – saat uusia työvälineitä omaan työhön

Miten
– tekemällä oppiminen
– ryhmässä
– kurinalaisesti ja systeemiä soveltaen

Kenelle erityisesti – tuotekehitys
– yritysjohto

Hinta
– tämän mahdollisuuden tarjoavat yhteistyössä Bastu, 3D-Tech Oy ja Stratox Oy

Taustaa:
– Bastun rooli on ollut toimia mahdollistajana ja verkoston kokoajana haettaessa tulevaisuuden älykkäitä resurssiniukkoja ratkaisuja ja uusia osaamisten yhdistelmiä.
– 3D-Tech on yksi materiaalia lisäävän teknologian edelläkävijöitä ja tarjoaa puitteet

Luovuustekniikat ovat vielä harvojen hyödyntämä voimavara, mutta osa seuraavaa teollisen vallankumouksen loikkaa.


Koulutuksen fasilitaattorina toimii Heikki Nummelin, www.stratox.fi

Lisätietoja antavat:

keijo.koskinen@utu.fi ja heikki.nummelin@stratox.fi

Yhteisöllisyyden voimaa

Hyvä Suomi! Jääkiekon maailmanmestaruutta olemme juhlineet kolme kertaa ja nyt voiton avaimet löytyivät yhteisön voimasta. En ole jääkiekosta kovinkaan hyvin perillä, mutta kun asiantuntijat ovat arvioineet syitä menestykseen, esille on noussut vahvasti se miten joukkue on toiminut ja tällä on päihitetty vastapuolen huippuyksilöt.

Luovuuden kanssa on vähän samalla tavalla. Nostamme tyypillisesti esiin sankareita ja ilmiömäisiä kykyjä. Useimmille tulee heti mieleen kykyjä kuten Steve Jobs, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Armi Ratia jne. Meillä ei arjessa valitettavasti ole käytössämme näitä luovuuden NHL-pelaajia, mutta meillä voisi olla joukkue.

Olen vahvasti yhteisöllisen luovuuden uskossa. Tässä pelissä tarvitaan tahdon lisäksi taitoja ja tekniikoita, jotta voimme päästä yhdessä huipulle. Haluan johdattaa sinut ja työyhteisösi luovuustekniikoiden osaajiksi ja valmentaa teidät mestareiksi teidän omalla pelikentällänne.

Luovuustekniikat ovat menetelmiä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä ongelmanratkaisuun. Niiden avulla pystymme tuottamaan oivalluksia, joita muutoin syntyisi vain harvoin ja satunnaisesti.

Heikki Nummelin, soita 0400 882442

Luonto opettaa

Johtamisen valmennusleiri yritysten ja yhteisöjen ylimmälle johdolle. Keskeiset teemat ovat itsensä johtaminen ja arvot johtamisen taustalla. Vetäjinä toimivat Tapio Aaltonen, Visa Huuskonen ja Heikki Nummelin. Aloitamme kahdella ryhmällä ja laajennamme kysynnän mukaan.

Vaellusryhmiin valitaan 7-12 henkilöä ja valmennus koostuu kolmesta osuudesta:

  1. Valmistelevat vaiheet, mitkä ovat yhteisiä kaikille ryhmille
  2. Koulutusvaellus torstai aamusta perjantai iltaan 7-12 hengen ryhmä.
  3. Alumnitoiminta tulevia vaelluksia varten.

Ensimmäiset koulutusvaellukset tehdään Teijon Kansallispuistossa 11.4. – 12.4.2019 ja  25.4. – 26.4.2019

Valmistelevat vaiheet aloitamme helmikuussa 2019 ja se sisältää kolme etätapaamista.

Alustava vaellusohjelma:

Torstai klo 8.00 kokoontuminen ja varusteiden tarkistus. Tämän jälkeen lähtö maastoon. Matkan aikana työstämme aiheita sekä, yksilötyönä, parityönä että ryhmässä. Pidämme taukoja sopivasti ja valmistamme itse ruuat maastossa. Illalla majoitumme tupaan ja nautimme siellä illallisen, sekä yhteisestä ohjelmasta. Yövymme sisätiloissa ja heräämme aamulla puuron ja kahvin tuoksuun.

Perjantaina lähdemme taipaleelle klo 9.00 ja vietämme päivän metsässä, kuten edellisenäkin päivänä. Saavumme lähtöpaikkaan klo 15.00 ja teemme yhteenvedon. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.30.

Ryhmän alumnitoiminta alkaa yhteisellä etäpalaverilla noin viikon kuluttua retken päättymisestä.

Kyselyt ja ennakkoilmoittautumiset minulle, kiitos.

heikki.nummelin@stratox.fi

tai soita +358 400 882442