Työyhteisösovittelu

Kahden viime vuoden aikana olen ollut mukana useassa työyhteisösovittelussa. Kaikissa tapauksissa olemme löytäneet ratkaisun ja sen jälkeen elämä ja tekeminen ovat oleellisesti yhteisöissä parantuneet.

Sovittelussa on kyse riitojen ratkaisusta tai pahan olon purkamisesta ennen kuin riita syntyy. Vuosikymmenien kokemus johtamistyöstä ja yritysten kehittämisestä helpottavat eri näkökulmien ymmärtämistä, mikä on oleellinen osa sovittelutyötä.

Kolme esimerkkiä tilanteista, joissa sovittelua voi hyödyntää:

1. Kiusaamisen kokemukset. Tilanteeseen on voinut johtaa sopimattoman kielen käyttö tai puutteelliset vuorovaikutustaidot. Näissä tilanteissa oleellisia elementtejä ovat väärinymmärrettyjen tilanteiden läpikäynti ja erilaisten vaikuttimien tunnistaminen (erilainen huumorikäsitys, loukkaantumisen kulttuuri jne).   

2. Ongelmat työsuhteessa tai -suoriutumisessa. Keskinäinen luottamuspula, työtehon lasku, päihteet taielämänhallinta ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen sekä yrityksen että henkilöiden välillä. Tällöin sovittelun rooli on tunnistaa kipukohdat ja tukea ratkaisun löytymisessä. 

3. Organisaation poikkeuksellinen tilanne. Onko kyseessä yritys vai kolmannen sektorin toiminta, tai näiden yhdistelmä? Pitääkö johtamisen painottua toiminnan tehostamiseen, vai ihmisten säilymiseen työkykyisinä? Näihin kysymyksiin löytyy myös vastaus sovittelijan avulla. 

Koska kyseessä on aina luottamuksellinen toiminta ihmisten ja yhteisöjen kesken, en voi kertoa onnistumisista tai tapauksista referensseinä. 

Soita tai viesti jollain sopivalla tavalla, jos koet sovittelun tarvetta omassa yhteisössäsi.

Terveisin Heikki 0400 882442