Kalanruoto

Käyttökohde
– Monimutkaisten asioiden selkeyttäminen
– Eri asiantuntijoiden tietojen kerääminen
– Oleellisten ja epäoleellisten erottaminen
– Yhteisen näkemyksen löytäminen
– Vastaa kysymyksiin: ”Mistä oikeastaan on kyse?” ja ”Mitä meidän pitäisi tehdä jotta…?”

Menetelmä
Kalanruoto on kaavio, jossa asiat jäsennellään yhdessä eräänlaisen kartan muotoon. Tavoitteena on löytää oleelliset riippuvuudet ja tämän perusteella tehdä johtopäätöksiä jatkotoimien suhteen.

Tulos
Yhteinen näkemys siitä missä ollaan ja mitä pitäisi tehdä jotta tavoite saavutetaan.

Juurisyyanalyysit. Kalanruoto on myös yksi perustyökalu, kun etsitään juurisyitä. Toinen käytetty juurisyiden etsimisen väline on ”5 kertaa miksi?”

kalanruoto