Muistilaput ja fläppitaulut

Käyttökohde
– Ryhmän sitouttaminen
– Myös hiljaisten jäsenten kuuleminen
– Ideoiden ja asioiden jäsentely

Menetelmä
Variaatioita on useita. Esimerkiksi fläppitaulutekniikassa on useita tauluja ja aiheita, joihin kukin vuorollaan lisää omia ajatuksiaan joko yksin tai ryhmänä. Kirjoitetun tekstin ja kuvien tulkinta johtaa assosiaatioihin, joita ei tulisi jos asia olisi ”ymmärretty oikein”. Muistilapputekniikka on yleensä jäsentelyä ja ryhmittelyä ajatusten keräilyn lisäksi.

Tulos
Hiljaisetkin äänet saadaan kuuluviin ja mukaan yhteiseen hyvään. Menetelmä on myös hyvin perinteinen ja helppo omaksua, mikä puolestaan lisää sen käytettävyyttä ja arvoa.

flappitaulut