Rentoutus ja mietiskely

Käyttökohde
– Asioiden jäsentely
– Oikean ja väärän arviointi
– Mielikuvan tai vaihtoehdon löytäminen

Menetelmä
Hyvin henkilökohtainen menetelmä. Voidaan tehdä joko yksin tai ryhmässä. Edellyttää asiaan uskomista ja aitoa pyrkimystä. Jotkut kokevat menetelmän nukkuessaan ja saattavat kirjata aamulla alitajuntansa tuottamia tuloksia. Tyypillisesti rauhallinen puhe johdattaa mielikuvaan ja unen omaiseen tilaan. Kun akuutti kysymys tuodaan tähän tunnelmaan niin piilotajunta tekee työtään ja löytää kenties ratkaisun.

Tulos
Tulokset ovat yleensä hyvin abstrakteja ja vaativat pohdintaa ja tulkintaa. Toisaalta ratkaisut ovat aitoja ja perustuvat omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Oma mielikuvitus ja luovuus ovat tärkeä osa.

Rentoutus