Tuumatalkoot

Käyttökohde
– Ryhmäytyminen
– Ratkaisujen etsintä ja evaluointi
– Vaihtoehtojen löytäminen ja perusteleminen
– Yhteiseen päämäärään sitouttaminen

Menetelmä
Tuumatalkoista tunnetuin lienee Tuplatiimi, joka on Innotiimin tunnetuksi tekemä mainio menetelmä. Johtavana ajatuksena on samankaltaisten asioiden yhdisteleminen ja niiden keskinäisen tärkeyden arviointi. Tuumatalkoissa tehdään vuorottain yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.

Tulos
Usein alkuperäinen ongelma selkeytyy, löydetään useita hyviä vaihtoehtoja ja sitoudutaan saatuun tulokseen. Prosessin aikana on syntynyt lisäksi muita hyviä ajatuksia, jotka voidaan kenties hyödyntää.

tuumatalkoot