Strategia

Yritysten strategiatyön ohjaus. Menetelmät valitaan asiakkaan ja tilanteen mukaan.

  • Teknologiastrategia, esimerkiksi Tekesin mallin mukaan.
  • Perinteinen strategiatyön malli.
  • Skenaariotyön avulla löydetyt tulevaisuuden vaihtoehdot.
  • Innovaatiotekniikan avulla löydetty uusi strateginen toimintatapa.
  • Strategian käsitteellistäminen ja jalkauttaminen selkokielelle.
  • Merkittävien kehittämishankkeiden onnistuminen edellyttää yrityksen ylimmän johdon selkeää ja riittävän yhtenäistä näkemystä. Tätä voimme käsitellä myös visiona, missiona tai strategiana.

Stratox Oy on tehnyt strategiatyötä yritysten parissa jo vuodesta 1990 ja selventänyt yhdessä yritysjohdon kanssa tulevaisuuden mahdollisuuksia, tavoitteita ja menestyksen askeleita.

Kysy ensin ”Miksi?”
Sen jälkeen ”Mitä?”
Vasta sitten ”Miten?”

Usein liikkeenjohdon ongelmat keskittyvät ”Miten?” asioihin mutta viimeistään strategiatyössä pitää antaa aikaa ja tilaa liiketoiminnan peruskysymyksille ”Mitä?” ja ”Miksi?”

Soita +358 400 882442

SiX-strategia(PDF, 180kb, päivitetty viim. 2007)
SiX on nopea tapa tehdä strategiatyötä.